Listopad 17, 2017 Marta

nowe konta bankowe do zapłaty ZUS

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS.Zgodnie z nimi, wszystkie składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Otrzymałeś z ZUS list z nowym numerem rachunku? Jeśli masz wątpliwości, możesz go zweryfikować na stronie ZUS. Ostatnie dziesięć cyfr w podanym numerze rachunku powinny być takie same jak Twój NIP.

Więcej na temat zmian dowiesz się na biznes.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu!