nowe konta bankowe do zapłaty ZUS

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS.Zgodnie z nimi, wszystkie składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Otrzymałeś z ZUS list z nowym numerem rachunku? Jeśli masz wątpliwości, możesz go zweryfikować na stronie ZUS. Ostatnie dziesięć cyfr w podanym numerze rachunku powinny być takie same jak Twój NIP.

Więcej na temat zmian dowiesz się na biznes.gov.pl

konferencja w Pradze

Nasza kancelaria brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Pradze, „Prague 2017: International Academic Conference”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Sokol Prague.

Marta Stanisławska wygłosiła referat  „White-Collar Crime As Economic Crime In The Aspect of Globalization”.

Zapraszamy do kontaktu!