Wyjazd naukowy na Litwę

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować, że dr Marta Stanisławska otrzymała stypendium na wyjazd naukowy i poprowadzi zajęcia ze studentami na Litwie.

  1. 04.2019 – udział w International Conference Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation, Klaipeda, Lithuania, Klaipeda State University of Applied Sciences, Faculty of Health Sciences, wygłoszenie referatu “Philosophy of tax optimalization in the context of EU Community law regulations”
  2. Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 15-19.04.2019 – Klaipeda State University of Applied Sciences, Klaipeda, Lithuania, 8h zajęć dydaktycznych z zakresu finansowej inteligencji menedżerów.

Wyjazd naukowy do Kazahstanu

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło nam poinformować, że dr Marta Stanisławska otrzymała stypendium na wyjazd naukowy i poprowadzi zajęcia ze studentami w Kazahstanie.

Wyjazd pracownika w programie Eramsmus+: mobilność z krajami partnerskimi w okresie 18.02-22.02.2019 – L.N. Gumilyov Euroasian National University, Law Faculty, Astana, Kazakhstan, 8h zajęć dydaktycznych z zakresu przestępstw i wyłudzeń podatkowych w Unii Europejskiej.

Wybór metody opodatkowania

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych o/Dolnośląski

Crime or creative accounting

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcam do lektury artykułu pokonferencyjnego pt. Crime or Creative Accounting While Doing Business, opublikowanego na łamach International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT), Volume 7, No. 1 – kliknij, aby przeczytać

Konieczna zmiana w CEIDG

Szanowni Państwo,

zgodnie z informacją przesłaną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
zwracamy się z prośbą o jak najszybsze zweryfikowanie danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o uzupełnienie ewentualnych braków, a także o rozpowszechnienie poniższej informacji wśród doradców podatkowych.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że 19 maja 2018 r. upływa termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy rejestrowali swoją działalność gospodarczą, kiedy podawanie numeru PESEL nie było wymagane i do tej pory go nie uzupełnili.

Przedsiębiorca uzupełnia wpis o numer PESEL w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy. W związku z tym, że ustawa weszła w życie 19 maja 2016 r. termin na uzupełnienie wpisu upływa 19 maja 2018 r. Po tej dacie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie będzie zawierał numeru PESEL. Zmianę we wpisie można dokonać za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2, osobiście w urzędzie miasta lub gminy bądź listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

nowe konta bankowe do zapłaty ZUS

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS.Zgodnie z nimi, wszystkie składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Otrzymałeś z ZUS list z nowym numerem rachunku? Jeśli masz wątpliwości, możesz go zweryfikować na stronie ZUS. Ostatnie dziesięć cyfr w podanym numerze rachunku powinny być takie same jak Twój NIP.

Więcej na temat zmian dowiesz się na biznes.gov.pl

konferencja w Pradze

Nasza kancelaria brała udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Pradze, „Prague 2017: International Academic Conference”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS), Sokol Prague.

Marta Stanisławska wygłosiła referat  „White-Collar Crime As Economic Crime In The Aspect of Globalization”.

konferencja w Sankt Petersburgu

Niezmiernie miło jest nam poinformować o wystąpieniu Marty Stanisławskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w International Banking Institute, Saint-Petersburg, Russia „DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL YOUTH ACADEMIC PROCECT”, gdzie wygłosiła referat „Globalization and the importance of international legal control for economic development from the perspective of the dangers of economic crime”.

Zapraszamy do kontaktu!